fbpx
 • ro

Termeni si conditii

BKG_BlueSky2

1. Definiții:

https://www.arvur-games.com/ – este denumirea comerciala a Arvur Games SRL., persoana juridica de naționalitate româna, având sediul social in Constanta, str. Eliberării nr. 3 având număr de ordine in Registrul Comerțului J13/381/2019, cod unic de înregistrare fiscala 40499504.

Vânzător – https://www.arvur-games.com/

Cumpărător – poate fi orice persoana fizica care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridica sau orice entitate juridica care își face un Cont in website si efectuează o comanda.

Utilizator – orice persoana fizica care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridica înregistrata pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Cumpărător poate efectua acțiuni pe website. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Cumpărător si istoricul acestuia in Site (Comenzi, facturi fiscale, garantii Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.

Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului sa adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește sa le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; in cazul in care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor si Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Site – magazinul online găzduit la adresa web https://www.arvur-games.com/ si subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe Site.

Bunuri  – orice produs  listat pe Site, inclusiv produsele si serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului si a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;
 • informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: email/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri si Servicii adăugate in secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite” precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața si sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun si/sau Serviciu de către https://www.arvur-games.com/, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor  așa cum sunt precizate in descrierea acestora.

 • DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor. Daca modifica cantitatea de Bunuri  din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.

2.4. Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice, Facebook Messenger si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

 • POLITICA DE VANZARE ONLINE

3.1. Accesul in vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate https://www.arvur-games.com/ isi rezerva dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel https://www.arvur-games.com/ . In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al https://www.arvur-games.com/, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.3 In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, https://www.arvur-games.com/ își rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei(RON).

3.6. In cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

3.7 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 • CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 • DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

5.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a https://www.arvur-games.com/, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut in orice alt context decât cel original intenționat de https://www.arvur-games.com/, includerea oricărui Conținut in afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al https://www.arvur-games.com/ asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al https://www.arvur-games.com/.

5.3. Orice Conținut la care Cumpărătorul/Utilizatorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat intre https://www.arvur-games.com/ si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea https://www.arvur-games.com/ cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.

5.5. In cazul in care https://www.arvur-games.com/ conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea https://www.arvur-games.com/ pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea https://www.arvur-games.com/ si/sau al angajatului/prepusului https://www.arvur-games.com/ care a mijlocit transferul de Conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

5.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista.

 • COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat in coșul de cumpărături, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție in măsura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu in coșul de cumpărături, in lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, in orice situație in care este necesara contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, in urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri:

6.4.1. Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plații online;

6.4.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de https://www.arvur-games.com/, in cazul plații online;

6.4.3. Datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, in termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expira in termen de 14 zile de la:

 • Ziua in care Cumpărătorul intra in posesia fizica a ultimului Bun – in cazul in care Cumpărătorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat
 • Ziua in care Cumpărătorul intra in posesia fizica a ultimului Bun sau a ultimei piese – in cazul livrării unui produs care consta din mai multe loturi sau piese

6.6. In cazul in care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea solicita acest lucru printr-un email.

6.7. In cazul in care Comanda este achitata, Vânzătorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:

6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vândute sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recenta).

 • CONFIDENTIALITATE

7.1. https://www.arvur-games.com/ va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar in condițiile menționate in prezentul Document.

7.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, in interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. https://www.arvur-games.com/ nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația in vigoare nu prevede alte specificări in acest sens.

 • COMUNICARI COMERCIALE

8.1.2 Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifica in orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale si tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

8.1.3. Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau

8.1.4. Prin contactarea Vânzătorului.

8.2. Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii in secțiunea din Cont:

Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:

 • la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate in secțiunea “Coșul meu”,
 • la recomandări de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adăugate in secțiunea “Coșul meu”,
 • la existenta Bunurilor sau Serviciilor in secțiunea “Coșul meu”, si

8.3. In urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

 • Sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreuna cu Bunul sau Serviciul achiziționat.

8.4. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, in orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul 8.3. de mai sus  prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in mesajele comerciale primite de la https://www.arvur-games.com/ sau prin contactarea https://www.arvur-games.com/ in acest sens.

8.5. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri si Servicii si a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piața si sondaje de opinie. Informațiile obținute in urma acestor cercetări de piața si a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate in scopuri publicitare ci doar in cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piața si sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. si nici transmise către terți si nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piața si sondaje de opinie in orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in mesaj sau prin contactarea https://www.arvur-games.com/

 • FACTURARE – PLATA 

9.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afișate in cadrul site-ului https://www.arvur-games.com/ NU conțin T.V.A. conform legislației in vigoare (ARVUR GAMES SRL fiind neplătitoare de T.V.A.).

9.2. Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii ce conține Bunuri vândute de https://www.arvur-games.com/

9.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont.

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul sa primească facturile in format electronic prin adăugarea acestora de către https://www.arvur-games.com/ in Cont sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționata in Contul sau/comanda.

9.6. In cazul in care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail.

9.7 Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile https://www.arvur-games.com/ si nici nu vor fi stocate de către de https://www.arvur-games.com/ sau de către procesatorul de plăti integrat in Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 • LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Livrarea bunurilor se vor efectua prin serviciul de curierat rapid.. Costul livrării este de 15 lei iar la depășirea sumei de 249 lei a comenzii, livrarea devine gratuita.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul României si al Uniunii Europene.

 1. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

11.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plații din partea Cumpărătorului in locația indicata in Comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier)

 1. RASPUNDERE

12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare si in special pentru pierderea acestora.

12.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesării Contului, si, in măsura permisa de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

12.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta in mod expres si fără echivoc Termenele si Condițiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului si/sau utilizării conținutului si/sau la data plasării Comenzii.

12.4. Vânzătorul își rezerva dreptul de a actualiza si modifica periodic Termenele si Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului si condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării in Site.  In cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificata a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestui document.

 • FORTA MAJORA

15.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

15.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

BKG_Grass2

Distribuie pe:

Facebook
Twitter

@Copyright, 2019 Arvur Games

Arvur Games utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă a Arvur Games cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

Privacy Settings saved!
Setari permisiuni

Cookie-urile sunt folosite pe acest site pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizator. Dacă continuați, presupunem că sunteți de acord să primiți cookie-uri de pe acest site

Utilizăm fișiere de tip cookie pentru a personaliza și imbunătăți experiența ta pe website-ul nostru.

Utilizam fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru.
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Sunt de acord